Wystawa stała

Muzeum Polskiego Czynu Zbrojnego w Armiach Sprzymierzonych prowadzi obecnie prace nad przygotowaniem ekspozycji stałej muzeum.