Falerystyka, umundurowanie…

Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino

Krzyż o numerze ewidencyjnym 25242 nadany saperowi Józefowi Błaszczyńskiemu z Dowództwa 5 Kresowego Batalionu Saperów (ze zbiorów prywatnych Pana Adriana Spyry).

Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino

Krzyż o numerze ewidencyjnym 25120 nadany starszemu sierżantowi Romanowi Zyznarowi z 5 Kresowego Batalionu Ciężkich Karabinów Maszynowych (ze zbiorów prywatnych Pana Adriana Spyry).

Oznaka rozpoznawcza 5 Kresowej Dywizji Piechoty

Oznaka wykonana z tworzywa pochodzącego z włoskiej fabryki akordeonów w Castelfidardo, miejscowości słynącej z produkcji właśnie tych instrumentów, która została zdobyta przez Polaków na początku lipca 1944 roku (ze zbiorów prywatnych Pana Adriana Spyry).

Odznaka pamiątkowa 2 Grupy Artylerii

Wykonawcą odznaki był włoski zakład braci Lorioli, tj. F.M. Lorioli Fratelli Milano-Roma. Niniejszy egzemplarz został wykonany w srebrze. Na rewersie widnieje próba srebra ryta zarówno na ramieniu krzyża, jak i na nakładanej tarczce (ze zbiorów prywatnych Pana Adriana Spyry).

Odznaka pamiątkowa 2 Korpusu Polskiego

Wykonawcą odznaki był włoski zakład medalierski Società Italiana Per L’Arte Della Medaglia z Rzymu. Niniejszy egzemplarz został wykonany w tombaku. Odznaka posiada dość niski numer ewidencyjny nadania, tj. 000534 (ze zbiorów prywatnych Pana Leszka Słabka).

Oznaka rozpoznawcza 3 Dywizji Strzelców Karpackich

Oznaka wykonana techniką haftu maszynowego. Noszona na lewym rękawie 8cm poniżej jego wszycia (ze zbiorów prywatnych Pana Adriana Spyry