29 października 1944 roku

29 października 1944 roku