Wystawy czasowe

Muzeum Polskiego Czynu Zbrojnego w Armiach Sprzymierzonych prowadzi obecnie prace nad przygotowaniem ekspozycji czasowych muzeum.